20180123 BASIS3 Home Page Het Roer Moet OM logo IGZPlus2  
 
B U R G E R  I N I T I A T I E F VOOR EEN BETERE EN BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG
 

 Tussenstand 23 januari 2018: 32.452 handtekeningen  | ...op weg naar 40.000 

 
Deze petitie is anno 2018 actueler dan ooit. Het afgelopen jaar is binnen de gezondheidszorg (mede door de te lange formatie en de verkiezingen) nauwelijks iets ten goede veranderd. De zorgpremie ging weer omhoog, de transitie naar de gemeenten is nog steeds geen succes en stigma en discriminatie van mensen met mentale of fysieke klachten blijft. Last but not least: de wachtlijsten blijven toenemen. Integrale Gezondheidzorg Plus is dus actueler dan ooit. 
 
Sinds 23 oktober 2017 zijn er drie nieuwe bewindslieden op het ministerie van VWS (Gezondheidszorg), te weten: minister Hugo de Jonge, die wordt bijgestaand door minister Bruno Bruins (medische zorg) en staatssecretaris Paul Blokhuis.
 

 
WAAROM HET ROER OM MOET IN DE GEZONDHEIDSZORG
De gezondheidszorg (het zorgstelsel) faalt meer en meer. Gezondheidszorg is gesplitst in een fysiek (lichamelijk) gedeelte en een mentaal (geestelijke gezondheidszorg - GGz) gedeelte en bij begeleiding of behandeling wordt niet of nauwelijks gekeken naar de omstandigheden van de zorgconsument (cliënt en patiënt). De roep om integrale gezondheidszorg in combinatie met aanvullende hulp- en dienstverlening wordt steeds luider. 
 
Het huidige gezondheidszorgstelsel heeft gevolgen die niet voor iedereen even goed zichtbaar zijn, de belangrijkste:
 
1. De zorgconsument (cliënt en patiënt) wordt meer dan nodig van het kastje naar de muur gestuurd (met veel tijdverlies en hoge kosten). Gevolgbestrijding staat helaas nog steeds hoog in het vaandel terwijl juist de oorzaken belangrijk zijn (voorkoming herhaling van klachten). De zorgconsument verdient een betere en snellere behandeling of begeleiding, waarbij meerdere trajecten binnen IGZ PLus (fysiek | mentaal | omgeving) tegelijkertijd worden opgestart (parallele begeleiding).
 
2. Zorgverleners dienen vanuit de overheid meer ruimte te krijgen om IGZ Plus toe te passen als filosofie voor hun cliënten en patiënten (zorgconsumenten). Wanneer nodig, met hulp- en dienstverlening buiten de huidige gezondheidszorg. Wet- en regelgeving en protocollen houden dit tegen en dienen aangepast te worden aan de zorgvraag van 21ste eeuw. Zorgveleners doen daardoor ook minder dubbel werk (minder kosten), waardoor zij meer tijd aan andere zorgconsumenten (dus aan u) kunnen besteden.
 
3. Te veel slachtoffers door huidige gezondheidszorg. Door de punten genoemd onder 1 en 2 of een combinatie daarvan hebben nu nog te veel mensen een te lange begeleiding of behandeling, krijgen een verkeerde begeleiding of behandeling of helemaal geen begeleiding of behandeling. Samenwerking binnen fysieke- en mentale gezondheidszorg en aanvullende hulp- en dienstverlening is ver te zoeken, met als resultaat o.a. sterke stijging aantal 'verwarde mensen', sterke stijging aantal zelfdodingen sinds 2000, steeds meer slachtoffers van het systeem dat Gezondheidszorg heet.
 
Los van deze 3 punten zijn miljarden te besparen op de kosten van de gezondheidszorg. Dat kan betekenen: een lagere zorgpremie, een lager eigen risico of investeren in een verdere verbetering van de gezondheidszorg.
 

 
WIE ZIJN DE DUPE VAN HET HUIDIGE BELEID 
  • Ruim 17 miljoen inwoners van Nederland (allen zorgconsumenten) 
  • Ruim 2 miljoen zorgconsumenten van alle generaties (cliënten/patiënten binnen de gezondheidszorg) 
  • Ruim 2 miljoen hard werkende zorgverleners in de gezondheidszorg en daarbuiten (complementaire hulp- en dienstverlening binnen de definitie van IGZ+). De zorgverlener kan ook zelf een zorgconsument zijn (hoog ziekteverzuim).

 


  

WIE ZIJN HIER SCHULDIG AAN 

  • Alle bewindlieden binnen het departement VWS (Volksgezondheid, Zorg en Welzijn) sinds 2006, dus ook de huidige ministers Hugo de Jonge (CDA) en Bruno Bruins (VVD) en staatssecretaris Paul Blokhuis (CU). 
  • De volledige Eerste Kamer én Tweede Kamer der Staten Generaal 
  • Alle 380 Nederlandse Gemeenten en de VNG 
  • De Zorgverzekeraars | verdubbeling premie en zorgkosten in nog geen 10 jaar 
  • Bestuur en management van ziekenhuizen, zorg- en GGZ-instellingen (waaronder Jeugdzorg)

 


 

Doel: 40.000 handtekeningen en een burgerinitiatief, op naar Integrale Gezondheidszorg Plus! Teken voor een betere en betaalbare gezondheidszorg in Nederland! Klik op onderstaand logo en teken de petitie wanneer u dat nog niet heeft gedaan:

  

Button nieuw Het Roer Moet OM Augustus 2017 IGZ oranje lijn

 


 

TOELICHTING: INITIATIEF VAN ORANGE MONDAY en STICHTING IGZ PLUS 

Wat vooraf ging: op 4 augustus 2014 is stichting Orange Monday de petitie 'Het Roer moet OM in de Gezondheidszorg' gestart. Sinds het aantreden van minister Schippers én staatssecretaris Van Rijn zijn te veel beslissingen genomen, met toestemming van de Eerste en Tweede Kamer, die ten nadele zijn van de volksgezondheid van de Nederlandse burger.

 

Via deze petitiesite roepen wij op tot een Parlementaire Enquête of een onafhankelijk onderzoek. Een mooie taak voor de nieuwe minister Hugo de Jonge en partner Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus, die voor de uitvoering van de petitie gaat zorg dragen. De nieuwe stichting heeft zich op 23 januari 2018 met een OPEN BRIEF tot minister Hugo de Jonge gericht.

 

Open brief Hugo de Jonge VWS ga naar www.igzplus.nl 001 

U kunt de open brief lezen door op bovenstaande afbeelding te klikken (pdf). De huidige gezondheidszorg wordt gedicteerd door zorgverzekeraars en

het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit kan en moet anders. 

 

 


Banner3 Partner Vitaliteit Groep de andere weg 001

 Deze website en de organisatie van de petitie zijn mede mogelijk gemaakt door Vitaliteit Groep Nederland en stichting IGZ+ | www.igzplus.nl