Banner Petitie Twitter en Facebook dominostenen

 

B U R G E R  I N I T I A T I E F VOOR EEN BETERE EN BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG

 


 

Tussenstand 25 juli 2018: 32.567  handtekeningen  | ...  op weg naar 40.000

 

Deze petitie is anno 2018 actueler dan ooit. Het afgelopen jaar is binnen de gezondheidszorg (mede door de te lange formatie en de verkiezingen) nauwelijks iets ten goede veranderd. De zorgpremie ging weer omhoog, de transitie naar de gemeenten is nog steeds geen succes en stigma en discriminatie van mensen met mentale of fysieke klachten blijft. Last but not least: de wachtlijsten blijven toenemen. Integrale Gezondheidzorg Plus is actueler dan ooit.  


6 juli 2018 | Actueel nieuws : Zorgverzekeraars niet transparant genoeg, bijna 10 miljoen Nederlanders betalen bijn 100 euro te veel voor hun zorgverzekering per jaar. Ziektekostenverzekeringen laten zich moeilijk vergelijken. Daarom betalen ze te veel (in totaal bijna 1 miljard euro), blijkt uit toezichthouders NZA en ACM. Lees het artikel verder via NRC, klik op onderstaande afbeelding om naar NRC te gaan, nadat of voordat u getekend heeft.

 

Behoefte aan transparantie1 

 


 TOELICHTING PETITIE (ga naar de onderkant van de pagina om direct te tekenen


 

Gezondheidsklachten: meer dan gezondheid alleen | TIME TO CHANGE NL

De gezondheidszorg (het zorgstelsel) is niet meer van deze tijd. Gezondheidszorg is gesplitst in een fysiek (lichamelijk) gedeelte en een mentaal (geestelijk - GGZ) gedeelte. Bij begeleiding of behandeling wordt niet of nauwelijks gekeken naar de omstandigheden van de zorgconsument (cliënt en patiënt).

 

De roep om integrale gezondheidszorg in combinatie met aanvullende hulp- en dienstverlening wordt steeds luider en is goed te realiseren, mits de regelgeving wordt aangepast. Het huidige gezondheidszorgstelsel heeft gevolgen, die niet voor iedereen even goed zichtbaar zijn, de belangrijkste drie:

 


 

1. De zorgconsument (cliënt en patiënt) wordt meer dan nodig van het kastje naar de muur gestuurd (met veel tijdverlies en hoge kosten). Gevolgbestrijding staat helaas nog steeds hoog in het vaandel, terwijl juist de oorzaken belangrijk zijn (voorkoming herhaling van klachten). De zorgconsument verdient een betere en snellere behandeling of begeleiding, waarbij meerdere trajecten binnen IGZ PLus (fysiek | mentaal | omgeving) tegelijkertijd worden opgestart (parallelle begeleiding).

 

2. Zorgverleners dienen vanuit de overheid meer ruimte te krijgen om IGZ Plus toe te passen als filosofie voor hun cliënten en patiënten (zorgconsumenten). Wanneer nodig, met van hulp- en dienstverlening van buiten de huidige gezondheidszorg. Wet- en regelgeving en protocollen houden dit tegen en dienen aangepast te worden aan de zorgvraag van 21ste eeuw. Zorgverleners doen daardoor ook minder dubbel werk (minder kosten), waardoor zij meer tijd aan andere zorgconsumenten (dus aan u) kunnen besteden.

 

3.Te veel slachtoffers door huidige gezondheidszorg. Door de punten genoemd onder 1 en 2 of een combinatie daarvan hebben nu nog te veel mensen een te lange begeleiding of behandeling, krijgen een verkeerde begeleiding of behandeling of helemaal geen begeleiding of behandeling. Samenwerking binnen fysieke en mentale gezondheidszorg en aanvullende hulp- en dienstverlening is ver te zoeken, met als resultaat o.a. sterke stijging aantal 'verwarde mensen', sterke stijging aantal zelfdodingen sinds 2000, steeds meer slachtoffers van het systeem dat Gezondheidszorg heet. 

 


Banner HRMO Opa en Kind IGZ Het Roer Moet OM basis 2


 

BESPARING IN PLAATS VAN (ONNODIGE) BEZUINIGINGEN BINNEN GEZONDHEIDSZORG

Los van deze 3 punten zijn miljarden (10-20 miljard per jaar) te besparen op de kosten van de uitvoering van gezondheidszorg (mentaal | fysiek | omgevingfactoren). Dat kan betekenen: een lagere of in ieder geval gelijkblijvende zorgpremie, een lager eigen risico en/of investeren in een verdere verbetering van de (preventieve) gezondheidszorg.

 


 

WIE ZIJN DE DUPE VAN HET HUIDIGE BELEID BINNEN GEZONDHEIDSZORG  

  • Ruim 17 miljoen inwoners van Nederland (allen zorgconsumenten) 
  • Ruim 2 miljoen zorgconsumenten van alle generaties (cliënten/patiënten binnen de gezondheidszorg) 
  • Ruim 2 miljoen hard werkende zorgverleners in de gezondheidszorg en daarbuiten (complementaire hulp- en dienstverlening binnen de definitie van IGZ+). De zorgverlener kan ook zelf een zorgconsument zijn (hoog ziekteverzuim).

 


 

WIE ZIJN SCHULDIG AAN HET HUIDIGE BELEID IN ZORG, WELZIJN & GGZ 

  • Alle bewindlieden binnen het departement VWS (Volksgezondheid, Zorg en Welzijn) sinds 2006, dus ook de huidige ministers Hugo de Jonge (CDA) en Bruno Bruins (VVD) en staatssecretaris Paul Blokhuis (CU). 
  • De volledige Eerste Kamer én Tweede Kamer der Staten Generaal 
  • Alle 380 Nederlandse Gemeenten en de VNG 
  • De Zorgverzekeraars | verdubbeling premie en zorgkosten in nog geen 10 jaar 
  • Bestuur en management van ziekenhuizen, zorg- en GGZ-instellingen (waaronder Jeugdzorg) .

 


 

Doel: 40.000 handtekeningen en een burgerinitiatief, op naar Integrale Gezondheidszorg Plus! Teken voor een betere en betaalbare gezondheidszorg in Nederland! Klik op onderstaand logo en teken de petitie wanneer u dat nog niet heeft gedaan: 

  

Button nieuw Het Roer Moet OM Augustus 2017 IGZ oranje lijn

 

 


Toelichting | Initiatief van Orange Monday Foundation en Stichting IGZ Plus

Wat vooraf ging: op 4 augustus 2014 is stichting Orange Monday de petitie 'Het Roer moet OM in de Gezondheidszorg' gestart. Sinds het aantreden van minister Schippers én staatssecretaris Van Rijn zijn te veel beslissingen genomen, met toestemming van de Eerste en Tweede Kamer, die ten nadele zijn van de volksgezondheid van de Nederlandse burger. Via deze petitiesite roepen wij op tot een Parlementaire Enquête of een onafhankelijk onderzoek. Een mooie taak voor de nieuwe minister Hugo de Jonge en partner Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus, die voor de uitvoering van de petitie gaat zorg dragen.