BASIS3 Home Page Het Roer Moet OM 940x400 basis 003 tussenstand 1 9 logo OM
  
B U R G E R  I N I T I A T I E F VOOR EEN BETERE EN BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG
 

 
Tussenstand 1 september 2017: 32.392  handtekeningen  | Nog 8.000 op weg naar 40.000
 
Banner Het Roer Moet OM Nog even de hoofdrolspelers 001
 
Rond de herfstvakantie hebben wij een nieuw kabinet. Veel vragen nog, de formatie duurt veel te lang, al meer dan 180 dagen (alleen Van Agt deed er in 1977 langer over 206 dagen). Het goede nieuws, het is zeker dat er een nieuwe minister van VWS komt.
 
Graag overhandigen wij deze petitie nog aan de huidige en afscheidnemende minister van VWS, mevrouw Edith Schippers, aan wie deze ook gericht was, zodat zij deze kan overdragen aan de nieuwe minister van VWS. Integrale Gezondheidszorg moet nog steeds op de agenda, voor iedereen. 
 
Doet u mee? Nog 8.000 'stemmen' te gaan en kunnen wij met de petitie naar de Tweede Kamer.
 


STIJGING EIGEN RISICO EN ZORGPREMIE DOOR 10 JAAR FALEND BELEID
De gezondheidszorg faalt meer en meer. De Nederlander heeft de afgelopen 10 jaar MINDER zorg gekregen en is MEER gaan betalen. In onderstaande grafieken kunt u zien wat de stijging was. In 2008 was het eigen riciso € 150,- (stijgt naar € 400,- en de basiszorgpremie was in 2008 € 1.044,- en stijgt in 2018 naar € 1.313,- een stijging van ruim 25%). Dit valt nog laag uit, omdat voor 2014 de premie is verlaagd door het opgebruiken van reserves van de zorgverzekeraars. Daar betaalt, bij ongewijzigd beleid, ieder Nederlander de komende jaren de rekening voor. 
 

Nominale premie zorgverzekering 2018 via Zorgwijzer 550p
  Grafieken zijn afkomstig van www.zorgwijzer.nl, klik op de grafiek voor het bijbehorende artikel over de gevolgen van de stijging.
 
WIE ZIJN DE DUPE VAN HET HUIDIGE BELEID

 

  • Ruim 17 miljoen inwoners van Nederland (zorgconsumenten)

 

  • Ruim 2 miljoen zorgconsumenten van alle generaties (cliënten/patiënten binnen de gezondheidszorg)

 

  • Ruim 2 miljoen hard werkende zorgverleners in de gezondheidszorg en daarbuiten (complementaire hulp- en dienstverlening binnen de definitie van IGZ+)

 


 

EIGEN RISICO (ZORGCONSUMENTEN MET EEN CHRONISCHE ZIEKTE)

Het eigen risico is zijn doel voorbij geschoten. Bij de start van dit zorgstelsel is het eigen risico ingesteld om kleine (onnodige??) bezoeken aan artsen te voorkomen. Bij een bedrag van € 150,- klonk dat nog enigszins logisch. Nu het eigen risico bijna is verdrievoudigd, is dit argument nauwelijks meer van toepassing. Erger nog, voor een grote groep Nederlanders een straf.

 

Mensen die een chronische ziekte hebben, een ziekte die niet meer over gaat en waarvoor de patiënt elke maand weer zijn medicatie moet bestellen, is het eigen risico een straf. De redactie van de petitie heeft al tientallen mensen gesproken die eind januari van elk jaar al 'door hun eigen risico heen zijn'. Onvoorstelbaar, maar waar. Juist ook voor deze groep is de petitie bedoeld. 

  


Stijging Eigen risico 2018 via zorgwijzer 550p


 Grafieken zijn afkomstig van www.zorgwijzer.nl, klik op de grafiek voor het bijbehorende artikel over de gevolgen van de stijging.

 

WIE ZIJN HIER SCHULDIG AAN

 

  • Minister Edith Schippers (VVD) en staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) (en voorgangers)

 

  • De Eerste Kamer én Tweede Kamer der Staten Generaal

 

  • Alle 388 Nederlandse Gemeenten en de VNG

 

  • De Zorgverzekeraars | verdubbeling premie en zorgkosten in nog geen 10 jaar

 

  • Bestuur en management van ziekenhuizen, zorg- en GGZ-instellingen (waaronder Jeugdzorg)

 


 

INITIATIEF VAN ORANGE MONDAY

Wat vooraf ging: op 4 augustus 2014 is stichting Orange Monday de petitie 'Het Roer moet OM in de Gezondheidszorg' gestart. Sinds het aantreden van minister Schippers én staatssecretaris Van Rijn zijn er te veel beslissingen genomen, met toestemming van de Eerste en Tweede Kamer, die ten nadele zijn van de volksgezondheid van de Nederlandse burger.

 

Via deze petitiesite roepen wij op tot een Parlementaire Enquête of een onafhankelijk onderzoek. Een mooie taak voor de nieuwe minister en partner Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus, die voor de uitvoering van de petitie gaat zorg dragen.

 

De huidige gezondheidszorg wordt gedicteerd door zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit kan en moet anders. 

 


 

Doel: 40.000 handtekeningen en een burgerinitiatief, op naar Integrale Gezondheidszorg! Teken voor een betere en betaalbare gezondheidszorg in Nederland!

 

Button nieuw Het Roer Moet OM Augustus 2017 IGZ oranje lijn

 


Banner3 Partner Vitaliteit Groep de andere weg 001


 Deze website en de organisatie van de petitie zijn mede mogelijk gemaakt door Vitaliteit Groep Nederland en stichting IGZ+ | www.igzplus.nl