Petitie Het Roer Moet OM Crisis in de GGZ U kunt het stoppen def HOME 003

 

B U R G E R  I N I T I A T I E F VOOR EEN BETERE EN BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG

 


 

Tussenstand 08-12-2018: 32.617 handtekeningen | op naar 40.000 handtekeningen en inleveren petitie

 


 

Nieuwe minister Hugo de Jonge op VWS (vervanger minister Schippers). Op de foto (rechts) kijkt hij in de camera in plaats van naar zijn nieuwe collega's en vertrekkende bewindslieden. De heer de Jonge houdt zich meer bezig met het maken van Vlogs en berichten op Facebook en Twitter. Een slimme keuze van deze minister, de nadruk leggen op wat WEL goed gaat. Helaas gaat er meer NIET goed.

 

D NIEUWE REALITEIT  | verhoging zorgpremie
Zij de champagne en wij weer een verhoging van de premie zorgverzekering. Voor 2019 wordt deze verhoging € 120,- oftewel € 10,- per maand. Het eigen risico blijft hetzelfde omdat dit (onder druk) is afgesproken voor deze kabinetsperiode, maar wat brengt de toekomst?

 

DNIEUWE REALITEIT de zorgkosten stijgen de pan uit

De kosten van de gezondheidszorg blijven jaarlijks stijgen. Niet alleen vanwege de toenemende vergijzing (die gewoon te verwachten was), maar vooral bureaucratie en regelgeving en omdat onze gezondheidszorg gebasseerd is op het NIET samenwerken van Zorg, GGZ en Welzijn. De Nederlander heeft steeds meer te maken met lichamelijke  en psychische klachten (bv. burn-out) en een omgeving die voor de zorgconsument een stok in het wiel van het leven steekt (denk aan: echtscheiding, schulden, verlies van werk et cetera).

 


 

DNIEUWE REALITEIT een betere en betaalbare gezondheidszorg

Het antwoord op die realiteit is Integrale Gezondheidszorg Plus, omschreven op de website van stichting IGZ+ (klik op de link). Integrale aanpak, al vanaf de huisarts, voor alle klachten van zorgconsumenten. In combinatie met e-health kunnen de kosten dan de gezondheidszorg en aanvullende hulp- en diensteverlening met miljarden omlaag. 

 

DNIEUWE REALITEIT | de petitie loopt al sinds 2014

Verbazingwekkend is het feit dat NA het (aanstaande) vertrek van minister Schippers heel veel mensen het eens waren met de petitie, de teller stond in 2017 al boven de 30.000 handtekening. De komst van minister de Jonge heeft gezorgd voor het 'droogvallen' van de aanwas van handtekeningen. Mensen wilden hem blijkbaar een kans geven. Dat is wat ons betreft NU voorbij. Het weer laten stijgen van de zorgpremie, nu met € 10,- per maand (bijna 10% dus) is onaccetabel. 

 


 

DOEL:  40.000 handtekeningen en een burgerinitiatief, op naar een betere en betaalbare gezondheidszorg in Nederland. Teken voor Integrale Gezondheidszorg Plus! Klik op onderstaand logo en teken de petitie wanneer u dat nog niet heeft gedaan:  

  

Button nieuw Het Roer Moet OM Augustus 2017 IGZ oranje lijn

 


Toelichting | Initiatief van Orange Monday Foundation en Stichting IGZ Plus

Wat vooraf ging: op 4 augustus 2014 is stichting Orange Monday de petitie 'Het Roer moet OM in de Gezondheidszorg' gestart. Sinds het aantreden van minister Schippers én staatssecretaris Van Rijn zijn te veel beslissingen genomen, met toestemming van de Eerste en Tweede Kamer, die ten nadele zijn van de volksgezondheid van de Nederlandse burger. Via deze petitiesite roepen wij op tot een Parlementaire Enquête of een onafhankelijk onderzoek. Een mooie taak voor de nieuwe minister Hugo de Jonge en partner Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus, die voor de uitvoering van de petitie gaat zorg dragen.