20190301 Gezondheid van jong tot oud Het Roer Moet OM 007 lijn

 


 

DE NIEUWE REALITEIT: HUIDIGE GEZONDHEIDSZORG HEEFT GEEN TOEKOMST | TEKEN PETITIE

 


 

Voor ruim 2 miljoen cliënten/patiënten (kinderen, volwassenen en ouderen)

De huidige patiënten zijn op dit moment ogenschijnlijk het meest de dupe, om te beginnen met chronische patiënten. Orange Monday hoort van veel mensen dat hun eigen risico in het 1e kwartaal al is verbruikt. Elk jaar weten zij dat weer en het lijkt wel steeds eerder verbuikt te zijn. Wij pleiten voor vrijstelling van eigen risico voor chronische patiënten. De oorspronkelijke functie van het eigen risico heeft bij deze mensen geen zin. Verzekeraars weten over wie wij het hier hebben.


Andere zaken: te lange wachttijden, onvolledige begeleiding of behandeling, veel reistijd enzovoort.

 


 

Voor ruim 17 miljoen inwoners van Nederland (zorgconsumenten)
Iedere Nederlander heeft vroeg of laat zorg nodig binnen Integrale Gezondheidszorg Plus. Van baby (kraamzorg) tot ouderen (verpleeghuis). Juist de laatste groep heeft steeds meer zorg nodig, omdat ouderen gemiddeld steeds ouder worden. Dit had VWS kunnen voorzien (demografie), maar heeft niet ingegrepen. Periodieke controle (Check Je Vitaliteit) is een perfecte oplossing voor deze doelgroep, maar ook voor kinderen en volwassenen. Wij pleiten voor preventieve gezondheidszorg.

 


20190301 Banner IGZ IGZ de toekomst


 

Andere zaken: Gezondheidszorg is meer dan zorg en GGZ. IGZ+ staat voor de 'oude' gezondheidszorg aangevuld met complementaire hulp- en diensteverlening, zoals financieel en juridisch, maar ook sociaal-maatschappelijke dienstverlening. Onderlinge samenwerking tussen al deze hulp- en dienstverlening is nodig om optimale zorg te kunnen verlenen aan de zorgconsument.

 Voor bijna 2 miljoen hard werkende zorgverleners in de gezondheidszorg en daarbuiten.
Zorgverleners binnen Integrale Gezondheidszorg Plus staan regelmatig met de rug tegen de muur. Cliënten en patiënten (zorgconsumenten) worden van het bekende kastje naar de muur gestuurd, hen in het ongewisse latend. De eerder genoemde wachttijden, administratie en regelgeving maken het werk van een zorgverlener er niet gemakkelijker op. Lange dagen wegens de bezuinigingen zijn meer regelmaat dan incident.


Andere zaken: Samenwerking met zorgverleners buiten de eigen sector zijn niet toegestaan, gebeurt in het beste geval ad hoc en behandelingen/begeleidingen worden serieel toegepast in plaats van parallel. Tijd voor Integrale Gezondheidszorg Plus.

 

Klik op onderstaand logo en teken de petitie (als u het nog niet gedaan heeft).

 

Op naar 40.000 handtekeningen!

 

Button nieuw Het Roer Moet OM Augustus 2017 IGZ oranje lijn

 


 

Website en organisatie van de petitie zijn mogelijk gemaakt door Vitaliteit Groep Nederland en stichting Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+)