20200601 Dashboard voor vitaliteit en gezondheid VitaliteitQuotient 003 hrmo

 


 

VITALITEITQUOTIENT (VQ):  HET PERSPECTIEF TIJDENS EN NA DE CORONACRISIS

 


 

Connecting the Dots, Connecting People is de subtitel van het rapport ´Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg'. De afbeelding op de voorpagina van het rapport is een spinnenweb met druppels. Het spinneweb (kan ook doolhof zijn) staat voor onze gezondheidszorg, de druppels voor zorgconsumenten en/of zorgverleners.

 

Zorgconsumenten en zorgverleners zouden met elkaar verbonden moeten zijn. Dat is nu niet het geval. Regelgeving en protocollen houden dit (nog) tegen. Met Leefstijl Gezondheidszorg worden alle punten, die voor jou als zorgconsument belangrijk zijn, met elkaar verbonden en ontstaat verbinding. Tussen zorgconsumenten en zorgverleners, maar ook tussen zorgverleners onderling.

 


 

Rapport: Leefstijl Gezondheidszorg voor iedereen

Een duurzame, inclusieve, betere en betaalbare gezondheidszorg, dat is Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ). 'Inclusief' betekent 'met inbegrip van iedereen'. Stichting IGZ Plus heeft moeten constateren dat dit nu nog niet iedereen voor iedereen geldt. Grote groepen mensen vallen (deels) 'buiten de boot'. Te denken valt aan kinderen en jeugd, mensen met psychische klachten, ouderen en ex-patiënten. Al met al miljoenen zorgconsumenten die recht hebben op zorg en dit niet of maar gedeeltelijk krijgen.

 


20200615 REVOLUTIE IN GEZONDHEIDSZORG BANNER DOWNLOAD RAPPORT 2


 

In het ruim 175 pagina's tellende rapport zijn conclusies en oplossingen opgenomen om in de 21ste eeuw de gezondheidszorg te krijgen die wij als zorgconsumenten verdienen. Van het rapport is ook een samenvatting beschikbaar, die te downloaden is. (klik op bovenstaande afbeelding)

 

Gezondheidszorg is niet te scheiden

De gezondheidszorg is al meer dan 100 jaar gescheiden. Dat heeft zijn redenen gehad, maar in de 21ste eeuw is het noodzakelijk dat mentale en fysieke gezondheidszorg en complementaire hulp- en dienstverlening binnen één Leefstijl Gezondheidszorg worden aangeboden, voor iedere Nederlander. Het VitaliteitQuotiënt speelt hierin een grote rol.

 


 

Universeel intake-instrument: VitaliteitQuotiënt

Het VitaliteitQuotiënt (VQ) berekent jouw vitaliteit op de 3 hoofdgebieden van Leefstijl Gezondheidszorg, Mentale Gezondheid, Fysieke Gezondheid en jouw Dynamische Omgeving, die dagelijke invloed op je heeft. Wil je meer weten? Ga dan naar CheckJeVitaliteit.nl.

 

Het VitaliteitQuotiënt (VQ) is er voor iedereen, van jong tot oud. Stichting IGZ Plus streeft ernaar dat het VQ uiterlijk 01-01-2022 in de basiszorgverzekering is opgenomen. (Wanneer de zorgverzekeraars meewerken). 

 


 

MANIFEST: Leefstijl Gezondheidszorg (Het Roer Moet OM)

Het Manifest (zie homepage) is een weergave van het rapport geformuleerd in 11 stellingen. Ben jij het eens met (een deel van) ons manifest, teken dan via onze petitiesite. Wanneer wij meer dan 40.000 handtekeningen ontvangen, kunnen wij het manifest (en het rapport) aanbieden aan de Tweede Kamer en komt het op de politieke agenda, voor of na de verkiezingen van maart 2021.

 

Overigens, op 20 februari 2020 hebben ministers (o.a. VWS), fractievoorzitters van alle politieke partijen in de Tweede Kamer, beleidsbepalers en opniemakers het rapport per post ontvangen

 


20200615 Check Je Vitaliteit Campagne Egg and Hammer Banner 004


 

TEKEN DE PETITIE | HET MANIFEST

Teken de petitie (inclusief manifest) wanneer jij ook gaat voor een duurzame, inclusieve, betere en betaalbare (Leefstijl) gezondheidszorg. Bij meer dan 40.000 handtekeningen komt Leefstijl Gezondheidszorg op de politieke agenda van de Tweede Kamer.

 


 

Professionals die met mensen werken, werken met het VitaliteitQuotiënt
Universeel intake-instrument voor Leefstijl Gezondheidszorg | www.vitaliteitgroep.nl

Kennis- en opleidingsinstituut Vitaliteit Groep Nederland 

 


Website en organisatie van de petitie zijn mogelijk gemaakt door Vitaliteit Groep Nederland en stichting Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+)