Basis IGZ Opa en kind handinhand versie 007 Het Roer Moet OM1

 

HET ROER MOET OM | INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG PLUS

 

Op de eerste pagina heeft u kunnen lezen wie allemaal de dupe zijn van het huidige beleid binnen gezondheidszorg. Hieronder wordt dit verder duidelijk. 

 

Ruim 2 miljoen cliënten/patiënten (kinderen, volwassenen en ouderen)

De huidige patiënten zijn op dit moment ogenschijnlijk het meest de dupe, om te beginnen met chronische patiënten. Orange Monday hoort van veel mensen dat hun eigen risico in het 1e kwartaal al is verbruikt. Elk jaar weten zij dat weer en het lijkt wel steeds eerder verbuikt te zijn. Wij pleiten voor vrijstelling van eigen risico voor chronische patiënten. De oorspronkelijke functie van het eigen risico heeft bij deze mensen geen zin. Verzekeraars weten over wie wij het hier hebben. 

 

Andere zaken: te lange wachttijden, onvolledige  begeleiding of behandeling, veel reistijd enzovoort.

 


 

Ruim 17 miljoen inwoners van Nederland (zorgconsumenten)

Iedere Nederlander heeft vroeg of laat zorg nodig binnen Integrale Gezondheidszorg Plus. Van baby (kraamzorg) tot ouderen (verpleeghuis). Juist de laatste groep heeft steeds meer zorg nodig, omdat ouderen gemiddeld steeds ouder worden. Dit had VWS kunnen voorzien (demografie), maar heeft niet ingegrepen. Periodieke controle (Check Je Vitaliteit) is een perfecte oplossing voor deze doelgroep, maar ook voor kinderen en volwassenen. Wij pleiten voor preventieve gezondheidszorg.

 

Andere zaken: Gezondheidszorg is meer dan zorg en GGZ. IGZ+ staat voor de 'oude' gezondheidszorg aangevuld met complementaire hulp- en diensteverlening, zoals financieel en juridisch, maar ook sociaal-maatschappelijke dienstverlening. Onderlinge samenwerking tussen al deze hulp- en dienstverlening is nodig om optimale zorg te kunnen verlenen aan de zorgconsument.

 


 

Ruim 1,5 miljoen hard werkende zorgverleners in de gezondheidszorg en daarbuiten.

Zorgverleners binnen Integrale Gezondheidszorg Plus staan regelmatig met de rug tegen de muur. Cliënten en patiënten (zorgconsumenten) worden van het bekende kastje naar de muur gestuurd, hen in het ongewisse latend. De eerder genoemde wachttijden, administratie en regelgeving maken het werk van een zorgverlener er niet gemakkelijker op. Lange dagen wegens de bezuinigingen zijn meer regelmaat dan incident.

 

Andere zaken: Samenwerking met zorgverleners buiten de eigen sector zijn niet toegestaan, gebeurt on het beste geval ad hoc en behandelingen/begeleidingen worden serieeël toegepast in plaats van parallel. Tijd voor Integrale Gezondheidszorg Plus.

 


 

Button nieuw Het Roer Moet OM Augustus 2017 IGZ oranje lijn


 

Banner3 Partner Vitaliteit Groep de andere weg 001 

 


Deze website en de organisatie van de petitie zijn mede mogelijk gemaakt door Vitaliteit Groep Nederland en stichting IGZ+ | www.igzplus.nl