20200601 zorgverlener kapje bril gedraaid HRMO 001

 


 

LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG: DE JUISTE ZORGVERLENERS VOOR IEDEREEN

 


Nederland telt 1,2 miljoen zorgverleners die vaak door roeping voor een beroep in de gezondheidszorg hebben gekozen. De laatste decennia lopen deze zorgverleners steeds meer tegen 'muren' aan die zijn onstaan door (over)regulering en protocollen. Samenwerking binnen de gezondheidszorg is dan ook schier onmogelijk, wat leidt tot ontoereikende zorgverlening en frustraties bij zorgverleners en zorgconsumenten

 

Hef scheiding tussen mentale en fysieke gezondheidszorg op

Dit is stelling nummer 2 van het manifest en loopt als een rode lijn door het rapport 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijlgezondheidzorg'. Sterker nog; de scheiding moet worden opgeheven en complementaire hulp- en dienstverlening (sociaal-maatschappelijk, sociaal-economisch en financieel-juridisch) moet worden toegevoegd om te komen tot Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ).

 

Veel zorgverleners weten al dat mentale en fysieke gezondheid van invloed zijn op elkaar, regelgeving houdt hen tegen samen te werken. Het gat met complementaire hulp- en dienstverlening is nog groter. Leefstijl Gezondheidszorg verbindt deze 3 hoofdgebieden en maakt het voor zorgverleners mogelijk om nog betere zorg te kunnen bieden.

 


20200615 REVOLUTIE IN GEZONDHEIDSZORG BANNER DOWNLOAD RAPPORT 2


 

Vandaar dat IGZ Plus op 20.02.2020 (voor de coronacrisis) haar rapport 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg' heeft gepubliceerd en medio juni 2020 een addendum op het rapport heeft toegevoegd met als onderwerp: 'Invloed COVID-19 op onze gezondheid en onze gezondheidszorg'. Het rapport en addendum zijn te downloaden door op bovenstaande afbeelding te klikken. 

 


  

Universeel intake-instrument: VitaliteitQuotiënt

Het VitaliteitQuotiënt berekent de LGZ-vitaliteit van de zorgconsument op de 3 genoemde hoofdgebieden, Mentaal, Fysiek en Omgeving, waardoor de zorgverlener in één oogopslag kan zien hoe de situatie van de zorgconsument is. 

 

20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z w versie9 003 DEF

 

Het VitaliteitQuotiënt is, naast de 3 hoofdgebieden, opgedeeld in 11 deelgebieden die allemaal van invloed zijn op de vitaliteit en de gezondheid van de zorgconsument. Omdat op meerdere gebieden zorg nodig kan zijn, is het motto: 'De juiste zorgverleners voor iedereen'.

 

Vermindering regelgeving en protocollen

Door regels en protocollen heeft de zorg haar menselijkheid verloren. Vereenvoudiging is noodzakelijk om Leefstijl Gezondheidszorg te realiseren en een duurzame, inclusieve, betere en betaalbare gezondheidszorg te realiseren in de periode 2020-2040. Steun ons manifest, zodat Leefstijl Gezondheidszorg op de politieke agenda komt. 

 


20200615 Check Je Vitaliteit Campagne Egg and Hammer Banner 004


 

TEKEN DE PETITIE | HET MANIFEST
Teken de petitie (inclusief manifest) wanneer jij ook gaat voor een duurzame, inclusieve, betere en betaalbare (Leefstijl') gezondheidszorg. Bij meer dan 40.000 handtekeningen komt Leefstijl Gezondheidszorg op de politieke agenda van de Tweede Kamer.

 


 

Professionals die met mensen werken, werken met het VitaliteitQuotiënt
Universeel intake-instrument voor Leefstijl Gezondheidszorg | www.vitaliteitgroep.nl

Kennis- en opleidingsinstituut Vitaliteit Groep Nederland 

 


Website en organisatie van de petitie zijn mogelijk gemaakt door Vitaliteit Groep Nederland en stichting Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+)